Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

Архів новин

Інформаційний лист

Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Вінницький державний технічний університет
За сприяння Укоаїнського синергеьичнного товариства

запрошують науковців, викладачів, працівників системи освіти, докторантів і аспірантів взяти участь у роботі Міжнародної науково-теоретичної конференції "Фундаментальне знання і нові виміри раціональністі: єдність епістемологічного і соціокультурного аспектів", яка відбудеться 18-19 квітня 2003 року на базі Вінницького державного технічного університету (ВДТУ).

На конференції передбачається розгляд таких проблем:

Долі раціоналізму в ХХІ ст.
Раціональність та очевидність.
Історичні типи раціональності і пошук її нових форм.
Раціональність та науковість сучасних репрезентацій реальності.
Лібералізація критеріїв наукової раціональності.
Раціональність в природничонауковому і соціогуманітарному знанні.
Раціональність наукова і позанаукова.
Раціональність та інтегративні тенденції в сучасній науці.
Синергетика і нова раціональність.
Раціональність та "пограничні" проблеми сучасної науки.
Практична раціональність та наукові проблеми менеджменту.
"Людські виміри" сучасної (постнекласичної) науки і раціональність.
Етичний потенціал раціональності.
Раціональні та ірраціональні виміри проблеми безпеки в ХХІ ст.
Раціональність співвідношення інформаційно-культурних і силових складників безпеки.

 

В рамках конференції передбачається проведення "круглого столу" на тему: "Раціональність як інтегральна ідея в гуманітарній освіті".

Робочі мови конференції - українська, російська та англійська.

До початку роботи конференції планується створення в Internet на сайті ВДТУ www.vstu.vinnica.ua спеціальної Web-сторінки, на якій передбачається розмістити тези учасників конференції. За результатами роботи конференції планується видання збірника статей з наступною регістрацією у ВАК України як фахового видання з філософії.

Тези доповідей і виступів можуть бути подані українською, російською та англійською мовами.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції.

Про включення доповіді до програми конференції автори будуть повідомлені. Матеріали, які не будуть включені до програми, не повертаються.

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2003 року подати до Оргкомітету електронною поштою за адресою: philo@energo.vstu.vinnica.ua тези свого виступу за обсягом не більше 6000 знаків (в форматі Microsoft Word 97/2000/XP) разом з авторською довідкою, в якій треба вказати: прізвище, ім'я, по-батькові, вчений ступінь та вчене звання, місце роботи і посаду, домашню адресу, телефон і адресу електронної пошти. А також, з метою упорядкування роботи конференції і врахування наукових інтересів учасників, авторам бажано вказати ту із перелічених тем (проблем) конференції, яка в найбільшій мірі значуща і цікава для них.

Організаційний внесок - 20 грн. - направляйте згідно з такими реквізитами:

Одержувач: Відділення Державного казначейства м. Вінниці
Банк: УДК у Вінницькій області
Код: 21727686
МФО: 802015
Рахунок: 39214022800101
Призначення платежу для ВДТУ р/р 220116000007/1 за конференцію.

 

Іноземні учасники можуть внести організаційний внесок безпосередньо під час реєстрації.

Довідки про конференцію за телефонами:

(0432) 44-04-98 - кафедра філософії ВДТУ;
(0432) 44-02-16, 44-72-22 - Дерібо Олександр Володимирович.

 

 

Весь архив новин

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua