Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

Архів новин

Інформаційний лист

Вінницький національний технічний університет
Українcьке cинергетичне товариство

запрошують взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Випадковість у сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", що відбудеться 2 лютого 2007 року на базі Вінницького національного технічного університету (ВНТУ).

На конференції у форматі "Круглого столу" передбачається розглянути таке коло питань:

Онтологія і епістемологія випадковості:

Онтологія випадковості: макро- і мікросвіт
Різноманіття імовірнісних процесів: проблема парадигми
Випадковість як властивість складних об'єктів, що еволюціонують
Способи наукової репрезентації випадковості та імовірнісний стиль мислення
Випадковість і межі передбачуваності
Стохастичність як складна випадковість
Свобода - необхідність - випадковість
Розум науковий і Розум релігійний: істина в першій інстанції

Випадковість у соціокультурному контексті:

Свобода, чудо, випадковість у гуманітаристиці
Пробабілізм, фаталізм, есхатологія
Статус випадковості в економіці і політиці
Випадковість у науковій творчості і винахідницькій діяльності
Наукове відкриття і випадковість
Випадковість і невизначеність

 

За тиждень до початку роботи конференції тези доповідей будуть розміщені на сайті кафедри філософії ВНТУ http://energo.vstu.vinnica.ua/philosophy/. За результатами роботи конференції планується видання спецвипуску журналу "Sententiae" (фахового з філософії).

Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору матеріалів для участі в конференції.

Про включення доповіді або виступу в програму конференції автори будуть сповіщені додатково.

Для участі в конференції необхідно до 20 грудня 2006 року подати в Оргкомітет електронною поштою за адресою: filo@energo.vstu.vinnica.ua тези свого виступу обсягом не більше 5000 знаків (у форматі Microsoft Word 97/2000/XP) разом з авторською довідкою, у якій необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, учений ступінь і учене звання, місце роботи і посада, домашня адреса, телефон і адреса електронної пошти.

З метою упорядкування роботи конференції і врахування наукових інтересів учасників, авторам бажано вказати ту з перерахованих тем (проблем) конференції, що у найбільш значима і цікава для них. Крім того, при оформленні тексту, що надсилається, окремим абзацом (два-три пропозиції наприкінці тексту) слід сформулювати наукову новизну або основну ідею тез або доповіді.

Організаційний внесок - 60 гривень - вноситься по приїзду учасника конференції, або направляється за адресою: 21021 м. Вінниця пр. Юності буд. 17, кв. 101 Цимбал Ольга Василівна

Довідки про конференції - по телефону 0432) 59-84-98 - кафедра філософії ВНТУ

 

 

Весь архив новин

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua