Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

Архів новин

Події 2002-2003 років.

З часу утворення Українського синергетичного товариства в декількох його регіональних осередках відбулася низка помітних подій:

10-12 вересня 2002 р., м. Одеса - науково-практична конференція "Психосинергетика - на межі філософії, природознавства, медицини, гуманітарних наук";

18-19 квітня 2003 р, м. Вінниця - міжнародна науково-теоретична конференція "Фундаментальне знання і нові виміри раціональності: єдність епістемологічного і соціокультурного аспектів";

10-11 червня 2003 р., м. Житомир - І Всеукраїнська наукова конференція "Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем";

3-5 липня 2003 р, м. Суми - Всеукраїнська наукова конференція "Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового знання".

Всі ці наукові події з різних боків висвітлювали проблеми синергетики як серцевини постнекласичної трансформації знання; на них розглядалися теоретичні та практичні проблеми синергетичної методології.

Особливо слід відзначити заходи, що відбулися в м. Києві. Це, зокрема, круглі столи, що проходили на факультеті соціології Київського національного університету з участю Інституту філософії НАН України: "Людина в соціумі - стратегії людського самопізнання" 26 березня 2003 р. та "Людський вимір соціальної самоорганізації (антропологія, культорологія, психологія, соціологія, синергетика)" 24 березня 2004 р.

На цих заходах розглядалися проблеми соціосинергетики, різноманітності трансцисдиплінарних когнітивних стратегій синергетики, людські виміри соціальної самоорганізації.

Декілька наукових заходів були присвячені синергетичному баченню постнекласичних змін в освіті.

29 листопада 2002 р. в Інституті вищої освіти АПМ України відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України: можливості синергетичного наближення", а 8 квітня 2003 р. круглий стіл "Постнекласичні методології в освіті" з участю Центру гуманітарної освіти НАН України та товариства "Знання" України.

Найбільш помітною, на наш погляд, подією стали Міжнародні синергетичні читання присвячені пам'яті Іллі Пригожина, що відбулись 12-13 грудня 2003 р.

Доповіді зазначених наукових конференцій надруковані в багатьох фахових збірках, зокрема:

Практична філософія. - Київ, 2003. - № 1;
Вища освіта України. - Київ, 2003. - № 2, 3;
Соціальні технології. - Одеса, 2003;
Філософські науки: Суми, 2003 та в інших.

 

 

Весь архив новин

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua